TSquare Traffic Information Service

บริการข้อมูลจราจรเรียลไทม์ทีสแควร์(TSquare) เริ่มให้บริการครั้งแรกในเดือน ก.พ. 2555 ผ่าน Smart G-Book แอพพลิเคชั่นนำทางอัจฉริยะ (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น T-Connect) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  จากนั้นในเดือน สิงหาคม 2555 ข้อมูลจาราจร TSquare ถูกนำเข้าไปแสดงผลในระบบนำทางของรถยนต์รุ่นท๊อปหลายโมเดลของโตโยต้า และแพร่หลายไปสู่ผู้ให้บริการ LBS application (location base service) อาทิ Longdo App, Phuket Smart Square, Linkflow, Nostra app เป็นต้น

 

จุดเด่นของ TSquare Traffic Information Service

  • การบริการด้วยระบบ VICS/RTIC ซึ่งให้ข้อมูลจราจรอย่างละเอียดและคุณภาพสูงนี้ เหมาะสำหรับการให้ข้อมูลจราจรใน mega city ที่มีการจราจรแออัดของเอเซีย ระบบดังกล่าวถือเป็น standard ของประเทศญี่ปุ่น และจีน โดยไทยเป็นประเทศที่สามที่ได้มาตรฐานนี้ และ NETH จะร่วมมือกับเครือข่ายในการขยายบริการนี้ ไปยังประเทศอื่นๆ ต่อไป เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศในตะวันออกกลาง ฯลฯ
  • ข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลจราจรได้มาจาก GPS ที่ติดตั้งในแท็กซี่ภายใต้โครงการ หมื่นแท็กซี่ GPS ร่วมกับห้ากลุ่มแท็กซี่ใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑล และโครงการ 10 ล้อ GPS ร่วมกับสมาคม TTLA
  • NETH ได้ทำการพัฒนา customized firmware ขึ้นมาเอง ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูล ของ GPS ทุกๆ 3 หรือ 5 วินาที ก่อนส่งเข้ามาที่ server ทำให้เราได้ข้อมูลดิบที่ละเอียดมาก ณ ปัจจุบัน ระบบจะได้รับข้อมูล GPS จากรถแท็กซี่และรถบรรทุกในเครือข่าย มากกว่า 50 ล้านข้อมูลต่อวัน
  • ระบบซอฟแวร์และดาต้าเบส ออกแบบและสร้างบน cloud servers ให้ความมั่นใจได้สำหรับบริการ 24 x 7 ที่มีค่า SLA ระดับสูงสุด
  • TSquare Traffic เป็นการบริการสภาพจราจรในระบบ RTIC ซึ่งสามารถนิยามและบรอดคาสต์ข้อมูลจราจรแก่ผู้ใช้ ทั้งด้วยระบบวิทยุ FM และออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นถนนหลัก ถนนรอง และเส้นทางลัดสำคัญๆ ทั้งหมดของกรุงเทพฯ ถึงกว่า 25,000 เส้น ช่วยให้ผู้ใช้ถนนสามารถมองเห็นสภาพจราจรของกรุงเทพที่ท่านจะผ่านไปในแบบ bird’s eye view อย่างละเอียด ซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการเดินทางได้เป็นอย่างดี
  • ระบบจะให้ข้อมูลจราจรล่าสุดของทุก 5 นาทีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าได้ตามมาตรฐาน เมื่อมีข้อมูลดิบเพิ่มมากขึ้น เราจะสามารถยกระดับความถี่ของการให้ข้อมูลล่าสุดได้อีก ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพจราจรใกล้เวลา ณ ปัจจุบันยิ่งๆ ขึ้น
  • ความถูกต้องของข้อมูลสภาพจราจร อยู่ระดับสูงที่สุด (เทียบกับผู้ให้บริการอื่นๆ เท่าที่ทราบในปัจจุบัน) ในขอบเขตให้บริการที่กว้างขวางและจำนวนเส้นถนนที่มากถึง 25,000 กว่าเส้น โดยอยู่ที่ระดับความถูกต้อง 70% ซึ่งสูงมากเทียบเท่ากับมาตรฐานของญี่ปุ่นและจีน โดยทีมงานของ NETH จะทำการวิเคราะห์ความถูกต้องอย่างต่อเนื่องร่วมกับทีมซอฟแวร์ในการปรับปรุงพารามิเตอร์ให้เหมาะสมที่สุดกับสภาพถนนและการจราจรของกรุงเทพฯ

tsq traffic info service