ป้ายข้อมูลจราจรโดย TSquare

TSquare มีการจัดทำป้ายข้อมูลจราจร เพื่อรายงานสภาพการจราจรแบบ real-time ในถนนบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพโฆษณาแก่ผู้สนใจอีกด้วย

 

ป้ายข้อมูลจราจร

 

ป้ายข้อมูลจราจรที่ interchange

 

ป้ายข้อมูลจราจรโฆษณา

 

ป้ายข้อมูลจราจรสาธร

 

ป้ายข้อมูลจราจร bangkok city tower