ยกระดับการจัดการการขนส่ง ด้วย Traffic API สำหรับกลุ่มโลจิสติกส์

TSquare Route Planning Platform สามาถช่วยการจัดการการวางแผนการขนส่งด้วย Traffic API เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการการขนส่ง และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมถึงเพิ่มความแม่นยำในการประเมินเวลาถึงที่หมาย ซึ่งจะทำให้การบริการการขนส่งดียิ่งขึ้น

routing th 1 routing th 2

 

routing th 3