วันหยุดปีใหม่นี้ ใครจะเดินทางไปยังสนามบิน เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะ !

Posted on

ในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม หลายๆคนอาจเริ่มเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

เพื่อนๆชาว TSquare คนไหนที่ต้องเดินทางไปสนามบิน อย่าลืมเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะ เพราะเราพบว่า รถจะเคลื่อนตัวได้ช้ากว่าปกติค่ะ

เนื่องจากมีหลายคนที่เดินทางไปเที่ยวช่วงวันหยุดยาวนี้

report 201712_1

report 201712_3

report 201712_2

อย่างไรก็ตาม ขอให้เพื่อนๆทุกคนเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันการสูญเสียที่อาจะเกิดขึ้น

และขอให้เพื่อนๆชาว TSquare ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ