ส่งข้อความหาเรา

ข้อมูลในการติดต่อ

Toyota Tsusho Nexty Electronics (Thailand) Co., Ltd.
ชั้น 15 -16, เมอร์คิวรี่ทาวเวอร์, 540 ถนนเพลินจิต,
แขวงลุมพินี เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทร: +66 2639 3500

อีเมล์: tsquare@th.nexty-ele.com

facebook

Mail-icon-round