เกี่ยวกับเรา

TSquare Traffic Information Service ให้บริการดูสภาพจราจร รถติด เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่กรกฏาคม 2555 หลังจากที่ Toyota Tsusho Nexty Electronics (Thailand) Co., Ltd. หรือ NET H ได้ดำเนินการติดตั้ง GPS จำนวนกว่า 9,000 คัน ในกลุ่มแท็กซี่ของกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งการติดตั้งและทดสอบระบบซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูลจราจรที่เป็นหัวใจของการให้บริการ ทั้งที่ไลเซนส์มาจากต่างประเทศและที่พัฒนาเองในระบบ VICS/RTIC และในปัจจุบัน TSquare สามารถให้ข้อมูลสภาพการจราจรได้ทั่วประเทศแล้ว ด้วยข้อมูลจากรถแท๊กซี่และรถขนส่งอื่นๆที่มีอยู่ทั่วประเทศ

tsq taxi 10k speed low

NETH หวังว่าการดำเนินการซึ่งใช้ทั้งเงินทุนและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างจริงจังแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพฯและปริมณฑลของทุกท่าน ทั้งเรื่องของการประหยัดเวลา ค่าเชื้อเพลิง รักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ลดปัญหาที่เกิดจากรถติด เราจะดำเนินการปรับปรุงเสริมความแข็งแกร่งของทั้งข้อมูล GPS และเรื่องของการจูนนิ่งซอฟแวร์พารามิเตอร์ต่างๆ ให้คุณภาพของข้อมูลจราจรของ TSquare สูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเทียบเท่ากับที่มีการดำเนินการอยู่ในประเทศชั้นนำต่อไป

tsq taxi 10k traffic low

 

พันธกิจ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทางด้านการจราจรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังที่จะให้บริการข้อมูลการจราจรที่เป็นประโยชน์อย่างจริงจังแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลจราจรคุณภาพสูง ช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ลดเชื้อเพลิง รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปุรงคุณภาพชีวิตให้แก่คนทั้งประเทศ

roadmap