ทีสแควร์ ทราฟฟิก

why need traffic info2

หนึ่งในปัญหาหลักของการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครที่เชื่อว่าหลายคนเผชิญ คือ ปัญหารถติดและการจราจร ซึ่งกรุงเทพมหานครขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในมหานครที่มีรถติดมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ผู้คนใช้เวลาอยู่นท้องถนนคิดเป็นเวลาถึง 21 วันต่อปีเลยทีเดียว แม้จะเดินทางด้วยถนนเส้นเดิมแต่ต่างวันและเวลา เวลาในการเดินทางอาจต่างกันเป็นชั่วโมง ทีสแควร์มีความมุ่งมั่นจะแก้ปัญหาเหล่านี้

 

world traffic

 

TSquare จะเข้ามามีส่วนช่วยในการให้บริการข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รู้ว่าในขณะนั้นเส้นทางไหนที่รถติดบ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และเลือกใช้เส้นทางอื่นที่เหมาะสม โดย TSquare ได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิทยุแท็กซี่ 5 ศูนย์ และเจ้าของอู่กว่า 450 อู่ เก็บข้อมูลทุก 3-5 วินาที เพื่อนำมาสร้างข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ คุณภาพสูงที่สุดในประเทศไทย ทั้งด้านความถูกต้อง และ พื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุมมากที่สุดในส่วนของ กทม. และ 6 จังหวัดปริมณฑล (ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร อยุธยา นครปฐม) ในปัจจุบัน TSquare ได้ขยายการให้บริการไปยังต่างจังหวัดและต่างประเทศอีกด้วย

 

tsquare-traffic