ยอดขายรถประจำเดือนมีนาคม 2017

Posted on

ยอดขายรถประจำเดือนมีนาคม 2017 พบว่าตลาดโดยรวมเติบโตขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 24%  ยอดขายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วในทุกยี่ห้อ โดย Ford และ Chevrolet มีเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่สูงกว่ายี่ห้ออื่น

อย่างไรก็ตาม สำหรับ Mitsubishi แม้จะมีการเติบโตจากเดือนก่อนหน้า แต่เมื่อเปรียบเทียบเดือนเดียวกันในปีที่แล้วนั้น พบว่ายอดขายตกลงเล็กน้อย

 

Auto Sales Q12017